Meteen naar de inhoud
Home | Deelname aan de werkplaats stimuleert netwerkontwikkeling en professionalisering

Deelname aan de werkplaats stimuleert netwerkontwikkeling en professionalisering

In deze masterscriptie stond de vraag centraal of binnen de werkplaats contacten ontstonden tussen verschillende groepen deelnemers en wat de onderlinge contacten hen hebben opgeleverd. Zowel leraren, als onderzoekscoördinatoren en onderzoeksbegeleiders ontwikkelen binnen de werkplaats netwerken en komen zo in contact met andere actoren in andere functies. De aard van de contacten verschilt evenals de waardering. Contacten tussen onderzoeksbegeleiders en leraren zijn veelal concreet en praktisch van aard, onderzoekscoördinatoren communiceren meer over abstracte, meer theoretische issues. De samenwerking in netwerken heeft vooralsnog vooral bijgedragen aan kennisgroei bij de betrokken partners, de toegepaste waarde van die kennis is nog beperkt. Dit laatste vermoedelijk omdat de werkplaats ten tijde van dit onderzoek nog pas kort functioneerde en er nog weinig gelegenheid was de opgedane kennis in de praktijk te brengen.

Michels, W.P. (2017). Een analyse van de sociale netwerken en de waarde die wordt gecreëerd in de sociale interacties tussen actoren in de Werkplaats ‘Diversiteit’. Masterscriptie. Amsterdam: UvA.

Meer..