WOA
De Indische Buurt School

Naam leerteam: Ouderbetrokkenheid & Pedagogische kwaliteit
Coördinator: Christie Hofmeester
Onderzoeksbegeleider: Haytske Zijlstra (UvA/UPvA)

Onderzoeksvraag

Wat zijn de ervaringen en wensen van alle ouders op school X over educatieve samenwerking?

Deelvragen
  • Wat zijn de ervaringen met pedagogische samenwerking?
  • Wat zijn de ervaringen met didactische samenwerking?
  • Welke wensen zijn er over de pedagogische samenwerking?
  • Welke wensen zijn er over de didactische samenwerking?
  • Welke verschillen zijn er te ontdekken tussen de diverse ouders?