WOA
De Achthoek

Naam leerteam: Achthoek
Coördinator: Ditte Bosch
Onderzoeksbegeleider: Lisa Gaikhorst (UvA)

Onderzoeksvraag

Hoe doen we recht aan diversiteit in leerlingen en hun (eigen) leerdoelen binnen het rapport van de Achthoek, en tevens aansluitend bij de behoeften van het team?

Deelvraag

Hoe kunnen we de uitkomsten van dit onderzoek verspreiden/delen binnen ons team?