Meteen naar de inhoud
Home | nieuws

nieuws

Praktijkproducten Gelijke Onderwijskansen en Gebruikmaken van digitale media

De themateams uit beide WOA-werkplaatsprojecten hebben drie handreikingen voor leraren gemaakt op basis van theorie én praktijk: Lesgeven vanuit hoge verwachtingen, Kansen in Taal en Werken met buitenschoolse kennisbronnen. Ze zijn gratis te downloaden vanaf deze website. Bestellen kan ook via een mailtje aan de coördinatoren: l.gaikhorst@uva.nl of e.h.veerman@uva.nl  Meer informatie en downloads

Podcastreeks: Minder uren, betere lessen?

Lector Marco Snoek maakt samen met Erik Ex en op de achtergrond Ina Cijvat een podcastreeks over de vraag of minder lesuren ten goede kan komen aan onderwijskwaliteit en het leren van leerlingen: MINDER UREN, BETERE LESSEN? Zij gingen daarover voor de eerste aflevering in gesprek met Harm Tiggelaar en Sharon Martens. Luister de eerste aflevering via https://lnkd.in/eMM_GjXe

NRO-webinar Onderwijskansen: Onderwijs vanuit hoge verwachtingen

In een 10-delige webinarserie Onderwijskansen gaat NRO in gesprek met o.a. wetenschappers, leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders én deelnemers over de vraag: hoe doe je dat nu, onderwijskansen bevorderen. Een eerste aflevering is al beschikbaar, daarin gaat het over ‘onderwijs vanuit hoge verwachtingen’. Verwachtingen die je als leerkracht (onbewust) van leerlingen hebt, kunnen leerprestaties beïnvloeden. Hoe word je daarvan bewust en hoe kan je hiermee actief aan de slag in de… Lees verder »NRO-webinar Onderwijskansen: Onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Stereotypen over wetenschappers veranderen

Lespakket voor basisscholenKinderen zijn kleine wetenschappers, maar toch denken sommige kinderen – vooral kinderen uit kansarme gezinnen – dat wetenschap niet voor hen is weggelegd. UvA wetenschappers willen dit veranderen. Zij ontwikkelden het lespakket ‘Wie is de wetenschapper?’ om stereotypen over wetenschap en wetenschappers aan te pakken, en om kinderen spelenderwijs wetenschap te laten doen. Dit lespakket is nu gratis beschikbaar voor alle basisscholen in Nederland.  Meer…

Themapagina ‘Gepersonaliseerd leren’

Onderwijskennis.nl biedt een handig stand van zaken-document over wat er uit onderzoek bekend is over gepersonaliseerd leren, en welke handvatten dat oplevert voor de praktijk.  Meer…

Meesterwerk Podcast #148

Buitenschoolse kennisbronnen (Funds of Knowledge)  In deze aflevering zijn Elsbeth Kemme, Lisa Gaikhorst en Edda Veerman te gast en gaan in gesprek  met Jan Jaap Hubeek over hun onderzoek naar de kracht van buitenschoolse kennisbronnen. Te beluisteren via https://player.captivate.fm/episode/5b597a07-ad5d-486a-849e-b18faaf5ea3f of op Spotify / Apple Podcasts

Nieuwe coördinatoren WOA

Twee nieuwe WOA-coördinatoren volgen Erna van Hest op: Lisa Gaikhorst (onderzoeker UvA, faculteit Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen) en Saskia van Caem (schoolleider Admiraal de Ruyterschool/ASKO) vanuit de onderwijspraktijk. Er is gekozen voor een duo-coördinatorschap om een goede balans te creëren tussen kennisinstellingen en schoolbesturen. De nieuwe coördinatoren stellen zich graag voor: Saskia van Caem Mijn naam is Saskia van Caem en ik ‘loop’ al een kleine dertig jaar mee in… Lees verder »Nieuwe coördinatoren WOA

Podcast over een onderzoekende schoolcultuur

Via het partnerschap Samen Opleiden, waar scholen met de HvA en UvA nauw samenwerken in het opleiden van studenten en de werkplaats onderwijsonderzoek, werken Hester Edzes (ASKO) en Marco Snoek (lector HvA) samen aan het creëren van een onderzoekende cultuur binnen het Amsterdamse schoolbestuur ASKO. Ze bespreken wat dat vraagt van een organisatie in: ‘Podcast Samen Onderzoeken #2 | Een onderzoekende cultuur ontwikkelen (binnen een schoolbestuur).   Meer…

Nieuw WOA-project: digitale, buitenschoolse kennisbronnen

In het nieuwe project ‘Digitale buitenschoolse kennisbronnen’ ontwerpen leerkrachten een aanpak waarmee zij de kennis en vaardigheden die leerlingen buiten school opdoen zichtbaar maken en vervolgens benutten in hun lessen. In dit project geven leerlingen via digitale media op een creatieve manier vorm aan hun identiteit en wat zij belangrijk vinden. De ontworpen lesactiviteiten worden vastgelegd en gebundeld in een online praktijkboek dat toegankelijk wordt gemaakt voor alle scholen en leerkrachten… Lees verder »Nieuw WOA-project: digitale, buitenschoolse kennisbronnen

Webinar en website loopbaanperspectieven voor leraren

In het kader van ‘De dag van de leraar’ verzorgden Marco Snoek en Erik Ex onlangs een webinar over de vraag hoe leraren met plezier en passie hun loopbaan over langere tijd vorm kunnen geven. Tijdens het webinar is ook de website Loopbaanleraren.nl gelanceerd met inspiratie en tips voor het zetten van loopbaanstappen. Het webinar is opgenomen als kennisclip op deze website, maar ook terug te kijken.  Meer…

Podcast WOA-gelijke onderwijskansen

Er is een nieuwe podcast van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam: #5 Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam – project ‘Gelijke onderwijskansen’.Lisa Gaikhorst (projectleider) en twee leerkrachten geven een enthousiaste impressie van wat er in de themateams allemaal is ontwikkeld, bijvoorbeeld rond meertaligheid en het werken met kennisbronnen (Funds) van leerlingen. Luisteren kan via: Podcast Over Onderwijs & Opvoeding – CDE – Universiteit van Amsterdam (uva.nl).

Deelnemers gezocht voor TALIS-pilot

De Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut en Fontys Hogeschool zijn op zoek naar leraren in het primair onderwijs die willen helpen met de pilot voor het internationale TALIS-onderzoek (Teaching and Learning International Survey). Wat is TALIS? TALIS geeft leraren en schoolleiders een stem in nationale en internationale ontwikkelingen in het onderwijsbeleid. Het onderzoek verzamelt wereldwijd informatie over de leer- en werkomgeving op school. Het gaat dan om onderwerpen als schoolleiderschap… Lees verder »Deelnemers gezocht voor TALIS-pilot