Meteen naar de inhoud
Home | nieuw op de website | Pagina 5

nieuw op de website

Buitenschoolse kennisbronnen benutten in het onderwijs: Praktijkboek

We hebben ze allemaal: verborgen kennisbronnen. Kennis die je hebt opgedaan tijdens bijvoorbeeld reizen of op je werk, tijdens je jeugd. Deze publicatie laat zien hoe mooi het is om al die kennisbronnen in het onderwijs te benutten. En dat dat daadwerkelijk bijdraagt aan sociale en persoonlijke ontwikkeling, dat leerlingen met diverse achtergronden leren elkaar beter kennen, en er meer sociale samenhang ontstaat. Gilde. J. t’, & Volman, M. (2020).… Lees verder »Buitenschoolse kennisbronnen benutten in het onderwijs: Praktijkboek

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit onder andere uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs dat op 27 mei 2020 werd overhandigd aan Directeur-generaal po en vo,… Lees verder »Eindrapport Evaluatie passend onderwijs

De academische leraar

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren (2020). De academische leraar. Kwaliteitsreeks / Praktijk In-Zicht. De ‘academische leraar’ is niet meer weg te denken uit het primair onderwijs. Schoolbesturen en scholen zien in toenemende mate de meerwaarde van de academisch geschoolde leraar, ofwel van een breed samengesteld team dat bestaat uit leerkrachten met verschillende competenties en talenten. Maar hoe positioneer je de academische leraar binnen de organisatie, zodat de school/het bestuur optimaal… Lees verder »De academische leraar

In open science toont zich de meester – Publieke betrokkenheid bij onderwijsonderzoek

Rathenau Instituut (2020). In open science toont zich de meester – Publieke betrokkenheid bij onderwijsonderzoek. Den Haag (auteurs: Scholvinck, A.F.M, S. van Ewijk, W. Scholten & P. Diederen) Dit rapport doet verslag van hoe publieke betrokkenheid vorm krijgt in het onderwijsonderzoek. We hebben gekozen voor dit vakgebied omdat het maatschappelijk belang van goed onderwijs – en daarmee onderwijsonderzoek – evident is. Op basis van interviews, literatuur en beleidsdocumenten schetsen we… Lees verder »In open science toont zich de meester – Publieke betrokkenheid bij onderwijsonderzoek

Leraar: een professie met perspectief

Het verdiepende drieluik Leraar: een professie met perspectief (3 delen) bespreekt onderzoek rond loopbaanontwikkeling van leraren en verbindt dat met de praktijk in scholen. Meer…

Digitale leermiddelen en gelijke kansen

De inzet van digitale leermiddelen heeft een bescheiden positief effect op leerprestaties. Digitale leermiddelen zorgen voor extra effectieve leertijd en maken het de leraar makkelijker om individuele feedback aan leerlingen te geven. Of ze daarmee bijdragen aan gelijke kansen is minder duidelijk. Meer…

Differentiatie in de klas: wat werkt?

Wie onderwijs geeft en rekening wil houden met de verschillen tussen leerlingen, moet differentiëren. Maar wat werkt er nu echt als een leraar recht wil doen aan de verschillen tussen leerlingen in de klas? De Kennisrotonde en NRO zochten het uit. Meer…

De aanpak van meertaligheid van Joana Duarte

Inaugurele rede uitgesproken in verkorte vorm bij de aanvaarding van de positie van lector Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool op woensdag 5 februari 2020 door dr. Joana Duarte. Videoverslag inaugurele rede Troef of trend? Actuele ontwikkelingen in de meertaligheidsdidactiek

Ondersteuningscultuur bepalend voor tevredenheid van startende leraren

Hoe hangt de tevredenheid van starters over de begeleiding die zij ontvangen hadden samen met de begeleidingsstructuur en -cultuur op hun school? Op alle scholen werden ondersteuningsactiviteiten georganiseerd, zoals het bieden van begeleiding door een maatje of coach. Het is vooral de ondersteuningscultuur die bepaalt of de leraren de ondersteuningspraktijk op hun school positief waardeerden. Alle onderzochte scholen werken aan ondersteuning van startende leraren, maar de aard en intensiteit varieert… Lees verder »Ondersteuningscultuur bepalend voor tevredenheid van startende leraren

Buitenschoolse kennis maakt je les rijker

Wat kinderen meekrijgen vanuit hun eigen cultuur of achtergrond, kun je gebruiken in je les. Amsterdamse leraren zien dat het bijdraagt aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Gilde, J. ‘t, & Volman, M. (2019). Buitenschoolse kennis maakt je les rijker.Meer…