Meteen naar de inhoud
Home | nieuw op de website | Pagina 2

nieuw op de website

8 juli 2021

Drie vragen aan de Kennisrotonde beantwoord: over de rol van de inrichting van schoolgebouwen, onderwijs aan sterke rekenaars, resp. de rol van IB-ers binnen passend onderwijs. Meer…

30 juni 2021

Eén-op-één tutoring of één-op-kleine groep tutoring in het funderend onderwijs is een effectieve manier om opgelopen leervertragingen weg te werken.  Meer… Hoe voorkom je als ouders conflicten met je kind bij thuis werken voor school. Meer… Lessen over afstandsonderwijsDoor de Coronacrisis hebben scholen veel geleerd over wat effectief afstandsonderwijs is en wat ervoor nodig is om ook in de toekomst online en offline onderwijs te blijven combineren. Meer…

23 juni 2021

Een interview met Yuki Gassler, leerkracht op de Bataviaschool. Meer… Didactief-online over de invloed van achtergrond en intelligentie op taal. Meer… Het webinar van Eddie Denessen en Linda van den Bergh over kansrijke interventies voor het bevorderen van gelijke kansen. Meer… Meer Meesters?: Routes naar diversiteit voor de klas. Onderzoek oorzaken van het dalend aantal mannelijke docenten in het basisonderwijs en mogelijkheden om hier iets aan te doen. Meer…

18 juni 2021

ECBO-onderzoek naar de positie van academische opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs. Een aantal vragen van de Kennisrotonde Meer…

11 juni 2021

Artikel in Didactief over het Kohnstamm-rapport ‘Zicht op thuiszitten’. Welke factoren spelen een rol in het ontstaan of in stand houden van ‘thuiszitten’ bij 80 casussen van de GPO? Artikel in Didactief online over manieren om de veerkracht van beginnende leraren in Coronatijd te versterken. Een verkenning over de rol van leraren bij onderwijsvernieuwingen in opdracht van het LerarenOntwikkelFonds (LOF).  Meer… Webinar van Wilfried Admiraal over de werkwijze van werkplaatsen… Lees verder »11 juni 2021

3 juni 2021

SCP-publicatie over de ervaringen van jongens en jonge mannen die opgroeien in een kwetsbare wijk. Een antwoord van de Kennisrotonde over effectieve begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in een reguliere groep.  Meer…

28 mei 2021

Kirschner, P.A. (2021). Wie het begrijpt, geeft les. Didactief online.Wat heb je als leraar nodig om goed les te geven? Binsbergen, M.H. & Lourens, J.M.P. (2021). SJSO en COVID-19. Integrale onderwijsjeugdhulp tijdens de 1e lockdown.Educatief partnerschap blijkt van groot belang, juist bij afstandsonderwijs en special needs NRO (2021). Thematisch overzicht passend onderwijs. Broekhof, K. (2021) Onderwijskansen en taalstimulering.Wat is er bekend over onderwijskansen en taalstimulering? Verus (2021). ‘Als je school slechts een… Lees verder »28 mei 2021

19 mei 2021

Enkele artikelen van Didactief-online, een wetenschappelijk artikel vanuit het project kennisbronnen, een titelbeschrijving van een proefschrift over de rol van ouderbetrokkenheid en een link naar vervolgactiviteiten van de serie Klassen.  Meer…

14 mei 2021

Een link naar het Nationaal Programma Onderwijs: https://woa.kohnstamminstituut.nl/organisatie/relevante-links/ En enkele publicaties van Didactief-online en het Kohnstamm Instituut:  https://woa.kohnstamminstituut.nl/publicaties-en-instrumenten/

7 mei 2021

Vier nieuwe Kennisrotondevragen en links naar twee artikelen op Didactief-online. Meer…

Van de kat en de bel, de Cito-eindtoets onder de loep

De eindtoets is in vijftig jaar uitgegroeid tot een onder regie van de overheid ontwikkeld en door de overheid verplicht gesteld instrument met twee belangrijke functies: toezicht houden op de kwaliteit van onderwijs en het verdelen van toegangsbewijzen voor vervolgonderwijs. Karin Heij onderzoekt in haar proefschrift de onderbouwing ervan.  Meer…

Monitor experiment Ruimte in Onderwijstijd

Wat zijn de te verwachten opbrengsten van het experiment Ruimte in Onderwijstijd? Op wat voor manier willen scholen hieraan gestalte geven? En wat is de stand van zaken aan het begin van het experiment? Dit rapport beschrijft de eerste meting van een monitor- en evaluatieonderzoek dat tot en met 2025 het experiment volgt. Meer…