Meteen naar de inhoud
Home | nieuw op de website

nieuw op de website

4 april 2022

De Kennisrotonde gaf antwoord op de vraag: Heeft droedelen tijdens het voorlezen van verhalen in groep 5 een negatief effect op de luistervaardigheid van leerlingen?  Er is ook een antwoord van de Kennisrotonde op de vraag wat niet-traditionele schooltijden betekenen voor dat de cognitieve en niet-cognitieve resultaten van leerlingen in het basisonderwijs. En er is een Kennisrotonde-antwoord op de vraag hoe geschikt directe instructiemodellen zijn voor het stimuleren van de… Lees verder »4 april 2022

20 december 2021

Didactief online: over onderwijs in normen en waarden Onderwijsraad: over de groei van het private onderwijsaanbod Meer: zie Publicaties & instrumenten

2 december 2021

Kennisrotonde: over een soepele entree van kinderen in het po. Didactief online: licht Engelse onderwijstermen toe, gaat in op het bevorderen van sociale cohesie in de klas en op kansen(on)gelijkheid. SER-advies over inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor jonge kinderen. Een proefschrift over schaduwonderwijs. De eerste tussenevaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs. Meer: zie Publicaties & instrumenten

16 november 2021

Didactief-artikelen over meertaligheid en inclusief onderwijs. Platform Samen Opleiden: Scan Onderzoekscultuur in de school. Meer: zie Publicaties & instrumenten

10 november 2021

Twee kennisclips, een over het belang van diversiteit van het lerarenteam, en een webinar over loopbaanontwikkeling van leraren.  Meer… Een artikel van Didactief online over werken aan inclusiviteit, een Kennisrotondevraag over buitenschools leren in de middenbouw van het po, NCO-factsheets over leergroei en de eindevaluatie van het project Leerkracht. Meer: zie Publicaties & instrumenten

28 oktober 2021

CPBBeschermen van gelijke toegang tot scholen. ResearchnedEvaluatie pilot gespecialiseerde pabo-opleidingen. Oberonover evaluatieonderzoek van de aanpak ‘Leerkracht’. Didactiefover de meerwaarde van IKC’s en over Zwarte Piet en Racisme, enover ongelijke behandeling om gelijke kansen te realiseren. Kennisrotondeover effectieve methoden voor leesbevordering in groep 4-8. Onderwijskennisover de rol van (hoge) verwachtingen in het onderwijs. Kohnstamm Instituutadvies ondersteuningsstructuur burgerschapsonderwijs. Meer: zie Publicaties & instrumenten

27 oktober 2021

OnderwijskennisLeidraden ‘hoge verwachtingen’ en ‘gelijke kansen door differentiatie” NROOnderzoek naar innovatie in de VVE OberonMonitor 10-14-onderwijsTussenrapportage flankerend onderzoek werkplaatsen onderwijsonderzoek OAB Meer: zie Publicaties & instrumenten

11 oktober 2021

OnderwijskennisHoe creëer je een goed pedagogisch klimaat in de klas? En wat is bekend over de factoren die het klimaat meebepalen? Kohnstamm InstituutPassend onderwijs in de praktijk deel 3Zicht op thuiszitters Didactief onlineWebinar schrijfvaardigheid in het poWaakhond tegen racismeSamen met ouders tegen pestenOver het belang van een goede relatie tussen leraar en leerling Wetenschappelijke curriculumcommissieKaders voor kansen. Verdiepende studie Meer: zie Publicaties & instrumenten

6 september 2021

CBS: Achterstandsscores primair onderwijs Kennisrotonde: Over omgaan met hoogbegaafdheid in het po. Onderzoek naar ouder-kind-conflicten bij hulp bij het maken van schoolwerk.   Voor meer info: Publicaties & instrumenten

25 augustus 2021

Didactief online Een plusklas zou begaafde leerlingen cognitief én sociaal vooruithelpen. Dat ligt genuanceerder, blijkt uit onderzoek. Meer… Dossier gelijke kansen. Meer… Over het beeld van de voormalige kolonie Nederlands-Indië op schoolplaten in het Nationaal Onderwijsmuseum. Meer… Hoe meer een leraar zelf van lezen houdt, hoe beter die de leerlingen daartoe weet te stimuleren. Meer… Onderwijskennis Hoe kunnen scholen in de kleuterjaren, waarin kinderen een enorme ontwikkeling doormaken, bijdragen aan… Lees verder »25 augustus 2021

6 augustus 2021

Taalstoornis. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis herkennen de patronen in taal niet, blijkt uit onderzoek.  Schooltaal: power-up! Schooltaal moet je leerlingen actief bijbrengen. Als leraar hoef je niet af te dalen in je woordkeuze, maar kun je de leerling juist stimuleren te klimmen.  Van snelweg naar leerweg. Wat kunnen we leren van de goede leerprestaties in Singapore? De gelukkige leraar. Waarom willen leraren het onderwijs verlaten? Bijna alles op een rij… Lees verder »6 augustus 2021

26 juli 2021

Oberon: Eindrapportage Monitor 10-14-onderwijs. Onderzoek naar de inzet van academisch opgeleide leerkrachten. Tool voor gespreid oefenen; inzetbaar bij zowel online als offline leren. Bevindingen uit een promotie onderzoek naar belang van een goede relatie met leerlingen in een etnisch diverse klas. Onderzoek naar der effectiviteit van Rots en water, een programma om de weerbaarheid van leerlingen te versterken.  Meer…