Meteen naar de inhoud
Home | jaar 4 / 2019-2020

jaar 4 / 2019-2020

Conferentie Onderwijsachterstanden, 12 februari 2020 in Amersfoort

Op de conferentie onderwijsachterstanden van 12 februari 2020 georganiseerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), het ministerie van OCW en de PO-Raad presenteerde onze werkplaats zich met het project Gelijke Kansen PO aan het publiek. Meer..

Nieuw project: Gelijke onderwijskansen

De WOA heeft een driejarige NRO-subsidie ontvangen voor een nieuw samenwerkingsproject rond het thema Gelijke Onderwijskansen. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, het Kohnstamm Instituut en leerkrachten en tien leerteams van vijf schoolbesturen (ASKO, STAIJ, Zonova, ASG en Zaan Primair) gaan op zoek naar interventies en methoden die gelijke kansen in het basisonderwijs bevorderen. Meer..

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties

Sinds 29 oktober 2019 kunnen alle onderwijsprofessionals werkzaam op een school in het po, vo of mbo toegang krijgen tot EBSCO Education Source. Dit is een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Meer..

Podium, platform voor het primair onderwijs. Prioriteiten voor nu én de lange termijn: Hier gaan we voor

Met informatie over de vier werkplaatsen onderwijsachterstanden. jaargang 9, december 2019 Wat werkt tegen onderwijsachterstand? Scholen die onderwijsachterstanden willen aanpakken, ontwikkelen verschillende interventies. In de vier Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid bekijken scholen en onderzoekers welke aanpakken wanneer effectief zijn. Meer..

Samen ten dienste van de school; educatieve dienstverlening voor duurzame kwaliteit en innovatie

Onderwijsraad (2019). Samen ten dienste van de school; educatieve dienstverlening voor duurzame kwaliteit en innovatie.In dit advies wordt beschreven hoe educatieve dienstverlening kan bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie. In het advies pleit de Onderwijsraad voor het stimuleren van co-creatie van educatieve diensten en producten, bijvoorbeeld in de vorm van samenwerking van scholen met kennisinstellingen. Voor het welslagen van co-creatie is het van belang dat alle betrokkenen een gelijkwaardige inbreng… Lees verder »Samen ten dienste van de school; educatieve dienstverlening voor duurzame kwaliteit en innovatie

Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs

Theeuwes, B.C., Saab, N., Denessen, E., & en Admiraal, W. (2019). Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 96, 218-243 In dit artikel wordt beschreven hoe docenten met ervaring in onderwijs aan cultuurdiverse klassen van het voortgezet onderwijs rekening houden met de culturele diversiteit van hun leerlingen, welke onderwijsdimensies zij hierbij betrekken, hoe ze hier invulling aan geven en wat hun overwegingen daarbij zijn. Op basis… Lees verder »Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs

‘Slimme verbindingen: naar een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs’

Een advies van de Landelijke Werkgroep Kennisinfrastructuur. Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’. Het advies benadrukt dat hierbij gebruik moet worden gemaakt van bestaande kennis en expertise uit onderzoek voor het oplossen van grote vraagstukken, maar ook voor kleinere onderwijsverbeteringen in elke onderwijsinstelling. Werkplaatsen onderwijsonderzoek kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen. Meer..

In productie: de documentaireserie Klassen

Sarah Sylbing en Ester Gould, de makers van de gelauwerde documentaireserie Schuldig, werken momenteel voor omroep HUMAN aan de nieuwe serie Klassen, die zich eveneens afspeelt in Amsterdam-Noord. Klassen gaat over de strijd tegen ongelijkheid in het onderwijs en wordt in het najaar van 2020 uitgezonden.