Meteen naar de inhoud
Home | instrument

instrument

(Denk) vragen Werkplaats Diversiteit

Niet alle scholen die meedoen aan de Werkplaats voldoen aan de kenmerken van superdiversiteit zoals beschreven door Crul et al. (2016). Zijn de inzichten die de tot nu toe bestudeerde theorie ons opleveren alleen waardevol voor superdiverse klassen, of ook überhaupt in bredere zin voor onderwijzen in een superdiverse context (zoals de stad Amsterdam)? Ook de leerlingen op niet superdiverse scholen worden voorbereid op het functioneren in een superdiverse stad.… Lees verder »(Denk) vragen Werkplaats Diversiteit

Keuzewijzer voor het plannen van leerroutes in het po en s(b)o

Voor leerlingen in het primair onderwijs of het speciaal (basis)onderwijs die op 12-jarige leeftijd niveau 1F voor rekenen–wiskunde waarschijnlijk niet gaan halen, moet het leerstofaanbod worden aangepast. Leerkrachten en intern begeleiders hebben vaak moeite met het kiezen van passende leerroutes voor deze leerlingen. De keuzewijzer kan leraren hierbij ondersteunen. Hollenberg, J., Keuning, J., & Meijer, J. (2016). Keuzewijzer. Plannen van leerroutes in het po en s(b)o. Rapport 955. Amsterdam/Arnhem: Kohnstamm… Lees verder »Keuzewijzer voor het plannen van leerroutes in het po en s(b)o

Observatie-instrument Diversiteitscompetenties

Het Observatie-instrument Diversiteitscompetenties (ODC) heeft als doel om reflectie op gedrag in de super diverse klas te stimuleren. Het instrument is onderverdeeld in de thema’s Communicatie tussen de leerkracht en de ander, (zicht op) leerlingen en relaties in de klas, en Leeromgeving en lesinhoud, waaronder weer verschillende sub thema’s vallen. In totaal bestaat het observatie-instrument uit 49 categorieën. De ODC is het beste inzetbaar bij observatie van lessen over gevoelige… Lees verder »Observatie-instrument Diversiteitscompetenties

De Doorbraakmethode ook toepasbaar voor onderwijsverbetering

Het project Doorbraak in de Techniek (D!T) heeft een aanzet gegeven tot een inhoudelijke en methodische vernieuwing van het onderwijs in de deelnemende onderwijsinstellingen. In die methode werken onderwijsteams aan het ontwikkelen, invoeren, evalueren en zo nodig bijstellen van onderwijsvernieuwingen. De methodiek ondersteunt bij het ‘leren van jezelf’, ‘leren van elkaar en ‘leren van experts’.

Twee toetsingskaders lesobservatie-instrumenten primair onderwijs voor schoolbesturen en scholen, resp ontwikkelaars

Veel schoolbesturen hebben de ervaring dat het systematisch inzetten van een lesobservatie-instrument leidt tot verbetering van het didactisch handelen van leraren. Dat geldt niet alleen bij beginnende leraren, maar ook bij meer ervaren leerkrachten. Lesobservaties en het bespreken ervan werken als een zinvolle spiegel. Met het ‘Toetsingskader lesobservatieinstrumenten primair onderwijs’ stimuleert de PO-Raad de kwaliteit van de lesobservatieinstrumenten en het gebruik ervan. Meer..

Valide scan om uw school als professionele leergemeenschap te onderzoeken

Het Kohnstamm Instituut heeft een valide scan ontworpen die vragen bevat over elementen en condities van een professionele leergemeenschap (PLG). De scan ‘School als Professionele Leergemeenschap’ is bedoeld voor vo-scholen om de huidige en de wenselijke situatie van hun school als PLG in kaart te brengen. De online scan is beschikbaar voor vo-scholen, die bezig zijn met PLG-ontwikkeling. De resultaten van de scan dragen bij aan de dialoog over de… Lees verder »Valide scan om uw school als professionele leergemeenschap te onderzoeken

Respectvolle samenwerking van onderwijspraktijk en onderzoekers basis voor praktijkrelevant onderzoek

Onderzoek inzetten ten behoeve van schoolontwikkeling vraagt om betrokkenheid van alle niveaus in de school. Voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking tussen school en onderzoekers is dat de onderzoeksvraag afkomstig is uit de praktijk, gericht is op schoolontwikkeling en tegemoet komt aan de expertise en interesse van de onderzoekers. Oberon en de Universiteit Utrecht hebben een werkmodel ontwikkeld om de samenwerking tussen Onderwijspraktijk, hogescholen en universiteiten vorm te geven en uit… Lees verder »Respectvolle samenwerking van onderwijspraktijk en onderzoekers basis voor praktijkrelevant onderzoek

Onderzoek naar docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk

Voor professionalisering, voor het samen ontwerpen van onderwijs en het uitvoeren van onderzoek biedt een kennisnetwerk goede mogelijkheden. Hoe zorg je ervoor dat kennisnetwerken succesvol functioneren, wat zijn essentiële randvoorwaarden, waar haal je de kennis vandaan, hoe deel je de verworven kennis met collega’s en welke rol heeft een schoolleider om kennis van leraren te laten resulteren in schoolontwikkeling? Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in een onderzoeksrapport en… Lees verder »Onderzoek naar docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk

Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?

Hiermee is in het afgelopen schooljaar in 12 landen geëxperimenteerd, onder leiding van de OECD. In Nederland is dat gebeurd door docenten in het po en vo. Deze rapportage bevat de eerste resultaten van de OECD-studie Assessing progression in creative and critical thinking skills in education. 21ste-eeuwse vaardigheden zoals creatief vermogen en kritisch staan volop in de aandacht. Het idee is dat ze jongeren helpen om straks wendbaar en weerbaar… Lees verder »Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?