Meteen naar de inhoud
Home | agenda

agenda

Webinar 10 jaar MeerTaal: taalonderwijs van nu en de toekomst

Donderdag 14 november 2022, 15.45 tot 17.00 uur. MeerTaal, het tijdschrift voor taalonderwijs op de basisschool, bestaat dit jaar 10 jaar! Dat jubileum wordt gevierd met een (gratis!) online evenement. Auteurs uit het rijke verleden van MeerTaal blikken terug en gaan in gesprek over taalonderwijs van nu en de toekomst.  Meer…

Geloven en erbij horen in multicultureel Europa: Een minderheidsperspectief

Vrijdag 14 oktober 2022, 16.30 Aula Oude Lutherse kerk, Amsterdam.Oratie van Fenella Fleischmann over de betekenis van religie (of het gebrek daaraan) voor een individu, en hoe verschillende betekenissen zich verhouden tot participatie in en identificatie met een pluriforme samenleving.  Meer…

Kick Off ONA (Onderwijskennis Netwerk Amsterdam)

Woensdag 7 september 2022, 15.00-19.30 uur, De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE), Piet Mondriaanstraat 140, 1061 TT Amsterdam. Met interessante lezingen, gesprekken, interviews en sprekers en een luxe borrel, onder het motto ‘Samen leren van de beste beschikbare kennis uit praktijk en wetenschap.’  Meer…

Leren boven presteren, debat

Woensdag 7 september 2022, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.In discussie met academici, professionals en bestuurders over ‘De meetmaatschappij’, de consequenties daarvan voor het onderwijs en meer inzetten op leren in plaats van presteren. Met o.a. Martijn Meeter (VU), Karen Heij en Linda Spierings (Marcanti College).  Meer…

Onderwijs maakt het verschil

Maandag 16 mei 2022, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) Boekpresentatie over kansengelijkheid in het onderwijs. De auteur – Louise Elffers – gaat onder leiding van Abdelkader Benali in debat met docenten, schoolleiders, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers.  Meer…

Meertalig Nederland … hoe dan? 10 jaar Drongo

Vrijdag 13 mei 2022, 13.00 – 17.30 uur. Radboud Universiteit Nijmegen Evenement over Nederland als meertalige samenleving, en de dilemma’s die daaruit voortvloeien: Hoeveel ruimte kunnen, willen en moeten we maken voor andere talen? Met Orhan Agirdag (KU Leuven en UvA), Margot van Mulken (Radboud Universiteit), en Angela Esajas (leerkracht van het jaar, 2021). Verder inspirerende materialen en Adriaan van Dis over de invloed van verschillende talen op zijn leven… Lees verder »Meertalig Nederland … hoe dan? 10 jaar Drongo

It takes a village to raise a child

Maandag 10 mei 2022, 15.00 uur, Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) Bijeenkomst over de vraag: Wat hebben kinderen en jongeren nodig om op te groeien in de stad?(HvA i.s.m. PdZ)  Meer…

Taalvaardig naar school

Maandag 9 mei 2022, 17.00 – 18.30 uur, Spui 25 (Amsterdam) Een bijeenkomst over het belang van taalonderwijs: over meertalig taalaanbod in de kinderopvang en kansengelijkheid in voor- en vroegschoolse educatie, en een debat onder leiding van prof. Folkert Kuiken (UvA) over hoe we ervoor kunnen zorgen dat meertalige kinderen taalvaardig naar school kunnen.  Meer…

Effectief Leesonderwijs

Maandag 9 mei 2022, 15.00 – 17.00 uur (online) De tweede meet up van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. Thema is: Hoe effectief is het leesonderwijs in mijn school? Kwaliteitskaarten, theorie en praktische handvatten.  Meer…

Congres Platform Samen opleiden en professionaliseren

11 t/m 13 april 2022  Op 11-12-13 april vindt het jaarlijkse congres van het Platform Samen opleiden en professionaliseren plaats.Het congres gaat over het opleiden van aankomende leraren, de begeleiding van startende leraren en hoe de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen doorontwikkeld kan worden.Er zijn digitale sessies en er is een live congresmiddag in Hilversum op 13 april. Je kunt je kosteloos voor de sessies aanmelden. Meer…

Kennisdelingssessie Zij-instroom en Samen Opleiden

16 december 2021 Het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren organiseert op 16 december van 14.00 tot 16.30 uur  een online bijeenkomst over zij-instroom en Samen Opleiden voor partnerschappen po, vo en mbo.Aanmelding tot 10 december.  Meer…

Paarse Vrijdag

10 december 2021 Voor het tweede jaar wordt Paarse Vrijdag op verscheidene basisscholen gevierd. Op deze dag laten leerlingen en leerkrachten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent of op wie je verliefd wordt.  Meer…