WOA
Bovenschools Sirius 2

Naam leerteam: Educatief partnerschap
Coördinator: Joan Venetiaan
Onderzoeksbegeleider: Loek Spits

Onderzoeksvraag

Wat zijn de wensen en ervaringen van ouders van een diverse niet-westerse achtergrond omtrent ouderbetrokkenheid?