WOA
Bovenschools Sirius 1

Naam leerteam: Diversiteit en burgerschap
Coördinator: Dana Hamstra
Onderzoeksbegeleider: Marianne Boogaard

Onderzoeksvraag

Op welke manier en vanuit welke benadering werken scholen van Sirius al met burgerschap en welke aanbevelingen kunnen op basis van de theorie geformuleerd worden voor de doorontwikkeling van het burgerschapsonderwijs op deze scholen?