WOA
Bovenschools leerteam schoolleiders

Naam leerteam: Leerteam diversiteit
Coördinator: Hester Edzes
Onderzoeksbegeleider: Inti Soeterik

Onderzoeksvragen

Welke ervaringen en behoeften hebben leerkrachten en leerlingen ten opzichte van talentontwikkeling?

Deelvragen
  • Hoe ziet een theoretisch onderbouwd instrument er uit waarmee onderwijsprofessionals de dialoog kunnen voeren en structureren rondom diversiteit op school?
  • Hoe kunnen we het instrument van Banks (2016) aanpassen en aanvullen uitgaande van onze specifieke onderwijs contexten in Amsterdam, en de praktijktheorie van onze leerkrachten en directeuren?
  • Hoe formuleren we het begrip diversiteit en welke uitgangspunten hanteren we daarbij binnen ASKO?
  • Hoe kunnen we aan de hand van het beantwoorden van bovenstaande vragen advies beleid vormgeven waarin helder is wat we verstaan onder diversiteit, wat voor een uitgangspunten we daarbij hanteren en waartoe we hier in willen investeren op onze scholen?