WOA
Bovenschools leerteam Diversiteit II

Naam leerteam: Diversiteit en interactie in de klas
Coördinator: Niels de Ruig
Onderzoeksbegeleider: Mieke Konings (UvA/UPvA)

Thema

Leerkracht leerling interactie in de superdiverse klas