WOA
Bovenschools leerteam Diversiteit I

Naam leerteam: Diversiteit en het curriculum
Coördinator: Sonja de Jong
Onderzoeksbegeleider: Haytske Zijlstra (UvA/UPvA)

Onderzoeksvraag

Welke ervaringen en behoeften hebben leerkrachten met superdiversiteit binnen het huidige curriculum van groep 6, 7 en 8?