Meteen naar de inhoud
Home | Bi-etnische leerlingen verschillen ook onderling sterk

Bi-etnische leerlingen verschillen ook onderling sterk

In de eerder besproken artikelen wordt zichtbaar gemaakt dat bi-etnische leerlingen moeten worden beschouwd als een aparte groep; ze verschillen van mono-etnische leerlingen, leerlingen van wie beide ouders van niet-Nederlandse herkomst zijn en van leerlingen met twee ouders van Nederlandse herkomst. Maar ook binnen de groep bi-etnische leerlingen zijn de verschillen groot en dat blijkt van invloed op hun schoolprestaties en sociaal functioneren.

In dit artikel staat de diversiteit binnen de groep bi-etnische leerlingen centraal. Onderzocht is in hoeverre bi-etnische leerlingen onderling verschillen op demografische kenmerken als etnische achtergrond, geslacht van de geïmmigreerde ouder en de urbanisatiegraad van hun schoolomgeving. Gekeken is verder naar verschillen in het opleidingsniveau van de ouders, samenstelling van het gezin en de taal die thuis het meest wordt gesproken. Verder is nagegaan wat de invloed is van die diversiteit op de schoolprestaties en het sociaal functioneren van de leerling; maakt het uit wat de etnische achtergrond is van de ouder van niet-Nederlandse herkomst en of dat de vader of de moeder is?

Demografische, sociale en culturele verschillen binnen de groep bi-etnische leerlingen

De groep bi-etnische leerlingen is zeer divers. Bi-etnische leerlingen verschillen in etnische achtergrond, of de vader of de moeder geïmmigreerd is, het maximaal behaalde onderwijsniveau van de ouders, de taal die thuis het meest gesproken wordt, de gezinssamenstelling en de urbanisatiegraad van de omgeving waarin de school staat. Bij ongeveer de helft van de bi-etnische leerlingen is de vader geïmmigreerd en de helft van de leerlingen heeft ouders met een hoger opleidingsniveau. Bij de meeste bi-etnische leerlingen wordt er thuis de Nederlandse taal gesproken en zijn de ouders niet gescheiden. Verder blijkt dat meer dan de helft van de bi-etnische leerlingen in een grote stad woont.

Verschillen binnen de groep bi-etnische leerlingen van invloed op de schoolprestaties en het sociaal functioneren

De etnische achtergrond en het geslacht van de ouder van niet-Nederlandse herkomst blijken gerelateerd aan de schoolprestaties, het sociaal-emotioneel functioneren en de burgerschapscompetenties van bi-etnische leerlingen. Bi-etnische leerlingen met een ouder van Turkse of Marokkaanse herkomst scoren gemiddeld lager op sociaal-emotioneel functioneren dan bi-etnische leerlingen met één ouder van westerse (niet-Nederlandse) herkomst. Bi-etnische leerlingen met een moeder van Nederlandse herkomst scoren gemiddeld hoger op schoolprestaties dan bi-etnische leerlingen van wie de moeder van niet-Nederlandse herkomst is. Ook bepaalde combinaties van etnische herkomst en geslacht van de ouder van niet-Nederlandse herkomst vertonen een relatie met schoolprestaties en sociaal functioneren.

Meer:

Karssen, M., Veen, I. van der, & Volman, M. (2017). Diversity among Bi-ethnic students and differences in educational outcomes and social functioning. Soc Psychol Educ., 20, 753–774.

Voor meer info, zie het proefschrift.

Contactpersoon: Merlijn Karssen