Meteen naar de inhoud
Home | Bi-etnische kinderen verschillen van mono-etnische kinderen

Bi-etnische kinderen verschillen van mono-etnische kinderen

Nederland kent een toenemend aantal kinderen met ouders van verschillende etnische herkomst, ofwel bi-etnische kinderen, kinderen met één ouder van Nederlandse herkomst en één ouder van niet-Nederlandse herkomst. In onderzoek worden deze leerlingen vaak samen genomen worden met mono-etnische leerlingen. In haar proefschrift onderzoekt Karssen of dit terecht is, of het gaat om één groep of dat sprake is van twee groepen die onderscheiden moeten worden.

Als gevolg van migratie en toegenomen interetnische relaties is het aantal bi-etnische kinderen, kinderen met ouders van verschillende etnische herkomst aanzienlijk gegroeid. Naarmate het aantal bi-etnische kinderen toeneemt, zal ook het aantal bi-etnische leerlingen op scholen toenemen. De meeste beleidsmakers, onderzoekers, schoolleiders en leraren hebben echter nauwelijks kennis over bi-etnische leerlingen. Dit proefschrift heeft als doel kennis over, bewustzijn van en gevoeligheid voor deze specifieke groep leerlingen te creëren door inzicht te bieden in de schoolprestaties, het sociaal functioneren en de onderwijservaringen van bi-etnische leerlingen in Nederland. Het richt zich op kinderen met één ouder van Nederlandse herkomst en één ouder van niet-Nederlandse herkomst.

In een eerste deelstudie zijn de schoolprestaties en het sociaal functioneren van bi- etnische en mono-etnische leerlingen met elkaar vergeleken.

In de tweede deelstudie (hoofdstuk 3) is gekeken of de etnische diversiteit van de leerlingenpopulatie op school gerelateerd is aan de schoolprestaties en het sociaal functioneren van bi-etnische en mono-etnische leerlingen en of er daarin verschillen zijn.

Een derde deelstudie legt de focus op de diversiteit binnen de groep bi-etnische leerlingen zelf. Hoe verschillen deze leerlingen onderling en hoe zijn deze verschillen gerelateerd aan de schoolprestaties en het sociaal functioneren van deze leerlingen.

Ten slotte is onderzocht of bi-etnische leerlingen in Nederland onderwijservaringen hebben die te maken hebben met hun bi-etnische achtergrond.

Meer:

Voor meer info, zie het proefschrift.

Contactpersoon: Merlijn Karssen

Zie ook:

Karssen, M. (2017). Bi-etnische leerlingen verdienen meer aandacht. Kinderwijz,3, 30-31.

Karssen, M. (2017). Bi-etnische kinderen doen het goed op school, maar voelen zich vaak buitengesloten. Kennisplatform Integratie & Samenleving. Interview door Marianne Eggink op 04-08-2017.

Karssen, M., Veen, I. van der, & Volman, M. (2017). Gemengde gevoelens over racisme. Didactief, 47(5), 19.

Karssen, M., Veen, I. van der, & Volman, M. (2017). Diversiteit en kinderen van etnisch gemengde herkomst. Gepubliceerd op 29 mei 2017 door Didactief.

Karssen, M., Veen, I. van der, & Volman, M. (2017). Wie is je vader, wie is je moeder? Didactief, 47(6), 19.