Meteen naar de inhoud
Home | Alle berichten

Alle berichten

Stereotypen over wetenschappers veranderen
Lespakket voor basisscholenKinderen zijn kleine wetenschappers, maar toch denken sommige kinderen – vooral kinderen uit kansarme gezinnen – dat wetenschap…
Leren boven presteren, debat
Woensdag 7 september 2022, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.In discussie met academici, professionals en bestuurders over ‘De meetmaatschappij’, de…
Meesterwerk Podcast #148
Buitenschoolse kennisbronnen (Funds of Knowledge)  In deze aflevering zijn Elsbeth Kemme, Lisa Gaikhorst en Edda Veerman te gast en gaan…
Onderwijs maakt het verschil
Maandag 16 mei 2022, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) Boekpresentatie over kansengelijkheid in het onderwijs. De auteur – Louise…
Taalvaardig naar school
Maandag 9 mei 2022, 17.00 – 18.30 uur, Spui 25 (Amsterdam) Een bijeenkomst over het belang van taalonderwijs: over meertalig…
Effectief Leesonderwijs
Maandag 9 mei 2022, 15.00 – 17.00 uur (online) De tweede meet up van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. Thema is:…
4 april 2022
De Kennisrotonde gaf antwoord op de vraag: Heeft droedelen tijdens het voorlezen van verhalen in groep 5 een negatief effect…
Nieuwe coördinatoren WOA
Twee nieuwe WOA-coördinatoren volgen Erna van Hest op: Lisa Gaikhorst (onderzoeker UvA, faculteit Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen) en Saskia van…
Podcast WOA-gelijke onderwijskansen
Er is een nieuwe podcast van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam: #5 Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam – project ‘Gelijke onderwijskansen’.Lisa Gaikhorst (projectleider)…
Deelnemers gezocht voor TALIS-pilot
De Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut en Fontys Hogeschool zijn op zoek naar leraren in het primair onderwijs die willen…
20 december 2021
Didactief online: over onderwijs in normen en waarden Onderwijsraad: over de groei van het private onderwijsaanbod Meer: zie Publicaties &…
2 december 2021
Kennisrotonde: over een soepele entree van kinderen in het po. Didactief online: licht Engelse onderwijstermen toe, gaat in op het…
Paarse Vrijdag
10 december 2021 Voor het tweede jaar wordt Paarse Vrijdag op verscheidene basisscholen gevierd. Op deze dag laten leerlingen en…
Didactief vertaalt
Wat betekenen toch al die (buitenlandse) termen uit onderwijsonderzoek waar iedereen het steeds over heeft? Didactief vertaalt ze in gewoon…
Klassen Kennisbank gelanceerd
Wilt u meer doen om gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren te bevorderen? Kijk dan op de Klassen Kennisbank,…
16 november 2021
Didactief-artikelen over meertaligheid en inclusief onderwijs. Platform Samen Opleiden: Scan Onderzoekscultuur in de school. Meer: zie Publicaties & instrumenten
De Nationale Onderwijspubquiz
Op 28 december 2021, 20.00 uur is het weer zover. De tweede editie van het allerleukste onderwijsfeestje: De Nationale Onderwijspubquiz. …
10 november 2021
Twee kennisclips, een over het belang van diversiteit van het lerarenteam, en een webinar over loopbaanontwikkeling van leraren.  Meer… Een…
Factsheets NCO over leergroei
De gegevens die worden verzameld in het kader van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs geven inzicht in de effecten van het…
28 oktober 2021
CPBBeschermen van gelijke toegang tot scholen. ResearchnedEvaluatie pilot gespecialiseerde pabo-opleidingen. Oberonover evaluatieonderzoek van de aanpak ‘Leerkracht’. Didactiefover de meerwaarde van…
Arbeidsmarktplatform PO
3 november 2021 – 15:00 tot 16:30 uur  Online bijeenkomst ‘Wat kun je doen om van jouw school een aantrekkelijke…
Oproep: Denk mee over open beleid maken bij OCW
We roepen enthousiaste scholieren, kunstenaars, theaterdirecteuren, wetenschappers, schoolbestuurders, mbo-studenten, leerkrachten, ouders van schoolgaande kinderen en alle andere mensen die zich…
27 oktober 2021
OnderwijskennisLeidraden ‘hoge verwachtingen’ en ‘gelijke kansen door differentiatie” NROOnderzoek naar innovatie in de VVE OberonMonitor 10-14-onderwijsTussenrapportage flankerend onderzoek werkplaatsen onderwijsonderzoek…
Webinar vernieuwingsonderwijs
Waarom flopt de ene onderwijsvernieuwing en wordt de andere een groot succes? Waar moet je op letten als je zelf…
Innovaties in de VVE
Het project ‘Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie’ onderzoekt een vijftal vernieuwingen in de vve: in hoeverre is de vernieuwing daadwerkelijk…
De 10-14 school bestaat niet
Het is alweer bijna tien jaar geleden dat in 2012 het eerste 10-14-initiatief van start ging, maar nog steeds kunnen…
11 oktober 2021
OnderwijskennisHoe creëer je een goed pedagogisch klimaat in de klas? En wat is bekend over de factoren die het klimaat…
6 september 2021
CBS: Achterstandsscores primair onderwijs Kennisrotonde: Over omgaan met hoogbegaafdheid in het po. Onderzoek naar ouder-kind-conflicten bij hulp bij het maken…
25 augustus 2021
Didactief online Een plusklas zou begaafde leerlingen cognitief én sociaal vooruithelpen. Dat ligt genuanceerder, blijkt uit onderzoek. Meer… Dossier gelijke…
6 augustus 2021
Taalstoornis. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis herkennen de patronen in taal niet, blijkt uit onderzoek.  Schooltaal: power-up! Schooltaal moet je leerlingen…
26 juli 2021
Oberon: Eindrapportage Monitor 10-14-onderwijs. Onderzoek naar de inzet van academisch opgeleide leerkrachten. Tool voor gespreid oefenen; inzetbaar bij zowel online…
Meertaligheid in het onderwijs
In ons onderwijs laten we vaak nog kansen liggen om meertaligheid te omarmen. Het dossier ‘Meertaligheid’ van Didactief maakt zichtbaar…
8 juli 2021
Drie vragen aan de Kennisrotonde beantwoord: over de rol van de inrichting van schoolgebouwen, onderwijs aan sterke rekenaars, resp. de…
30 juni 2021
Eén-op-één tutoring of één-op-kleine groep tutoring in het funderend onderwijs is een effectieve manier om opgelopen leervertragingen weg te werken. …
23 juni 2021
Een interview met Yuki Gassler, leerkracht op de Bataviaschool. Meer… Didactief-online over de invloed van achtergrond en intelligentie op taal.…
18 juni 2021
ECBO-onderzoek naar de positie van academische opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs. Een aantal vragen van de Kennisrotonde Meer…
Wat werkt bij ouderbetrokkenheid?
Bij het wegwerken van leerachterstanden, bijv. door Corona,  kunnen ouders kunnen veel doen om hun kinderen te ondersteunen. Meer…
11 juni 2021
Artikel in Didactief over het Kohnstamm-rapport ‘Zicht op thuiszitten’. Welke factoren spelen een rol in het ontstaan of in stand…
PrimaOnderwijs Juni 2021
PrimaOnderwijs is het platform voor alle onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het magazine wordt in geprinte vorm…
3 juni 2021 – verschenen
Normering eindtoets aangepast; inspectie onderstreept belang heroverweging schooladvies. De normering van de eindtoets is dit jaar iets aangepast, om ervoor…
3 juni 2021
SCP-publicatie over de ervaringen van jongens en jonge mannen die opgroeien in een kwetsbare wijk. Een antwoord van de Kennisrotonde…