WOA
Admiraal de Ruyterschool

Naam leerteam: Admiraal
Coördinator: Bart Joosse
Onderzoeksbegeleider: Lisa Gaikhorst (UvA)

Onderzoeksvraag

Welke ervaringen en behoeften hebben leerkrachten en leerlingen ten opzichte van talentontwikkeling?

Deelvragen
  • Wat betekent het precies als je aandacht wilt geven aan talentontwikkeling bij kinderen en hoe doe je dat?
  • Wat is de mening en ervaring van leerkrachten over/met talentontwikkeling? En wat wordt er al gedaan aan talentontwikkeling?
  • Welke praktische tips over het stimuleren van talentontwikkeling zijn er (literatuur en kijken bij andere scholen)?