Meteen naar de inhoud
Home | Academisch opgeleide leerkrachten doen meer met onderzoek in hun lessen

Academisch opgeleide leerkrachten doen meer met onderzoek in hun lessen

Leerkrachten van universitaire pabo’s werken meer evidence-informed: ze gebruiken meer literatuur in hun klas en schatten hun competenties met betrekking tot onderzoeksmatig werken hoger in dan hun collega’s van reguliere pabo’s.

Is er een verschil tussen afgestudeerden van reguliere en universitaire pabo’s in de mate waarin ze onderzoeksmatig werken in hun klas en in hun team? En zo ja, welke factoren zijn daarvoor verantwoordelijk? Deze vraag wordt beantwoord op basis van een vragenlijstonderzoek onder zo’n 200 startende leerkrachten. Er worden drie vormen van onderzoeksmatig werken onderscheiden: reflecteren, onderzoek gebruiken en zelf onderzoek uitvoeren.

Academisch opgeleide leerkrachten werken onderzoeksmatiger

Bij beide groepen leerkrachten ligt het accent op reflecteren en bestaand onderzoek gebruiken, maar leerkrachten van de universitaire pabo gebruiken wat vaker onderzoek in hun eigen klas dan hun collega’s van de reguliere pabo. Zelf onderzoek uitvoeren doen beide groepen relatief weinig. De leerkrachten van de universitaire pabo’s blijken zich op alle vormen van onderzoeksmatig werken competenter te voelen dan de leerkrachten van de reguliere pabo’s. Ook zijn de universitair opgeleide leerkrachten gemotiveerder voor reflectie.

Eerst lesgeven en dan pas onderzoekstaken?

Academisch opgeleide leerkrachten geven aan dat veelal van hen verwacht wordt dat ze eerst een aantal jaren lesgeven en pas daarna taken op zich kunnen nemen waarin ze ook buiten hun dagelijkse klassenpraktijk onderzoeksmatig werken. Dit heeft als risico dat ze hun competenties en de motivatie voor onderzoeksmatig werken verliezen of niet verder ontwikkelen.

Zie ook:
Baan, J., Gaikhorst, L., & Volman, M.L.L. (2018). The involvement of academically educated Dutch teachers in inquiry-based working. Professional Development in Education. https://doi.org/10.1080/19415257.2018.1550103