WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. Het kernconsortium van de WOA bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Sirius, en de kennisinstellingen UvA, HvA en het Kohnstamm Instituut. Per onderzoeksproject kan het kernconsortium worden uitgebreid met nieuwe besturen.
Voor het vo en mbo is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

meer informatie

Nieuws

Effecten van eerste lockdown op leergroei

Analyses op basis van NCO-LVS data laten zien dat er grote verschillen zijn tussen leerlingen en scholen in de vertraging in leergroei door de eerste schoolsluiting vorig jaar. Zie  https://lnkd.in/d5mGdt2 voor…

Onderwijsraad (2021). Tijd voor focus

Breng meer focus aan in de werkzaamheden van leraren én investeer in meer handen in en om de klas. Dat adviseert de Onderwijsraad in het advies Tijd voor focus. De raad…

Teacher Tapp ondersteunt leraren bij hun werk

In het kader van het  Expeditieteam Lerarenagenda, gericht op toekomstbestendig leraarschap, is de Teacher Tapp ontwikkeld. Leraren krijgen dagelijks drie meerkeuzevragen. De resultaten worden een dag later inzichtelijk gepresenteerd, vergezeld…

Agenda

Jeugd in Onderzoek

Op 8 april 2021 vindt de digitale editie van Jeugd in Onderzoek plaats. De thema’s zijn: Gelijke kansen, Wat werkt voor wie en waarom, De Kracht van preventie in het sociale…

Onze werkplaats werkt samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.