WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. Het kernconsortium van de WOA bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Sirius, en de kennisinstellingen UvA, HvA en het Kohnstamm Instituut. Per onderzoeksproject kan het kernconsortium worden uitgebreid met nieuwe besturen.
Voor het vo en mbo is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

meer informatie

Nieuws

Vrijheid door passend onderwijs?

Passend onderwijs heeft geleid tot een grotere vrijheid voor scholen om de beschikbare middelen naar eigen inzicht te besteden. Wat is het voordeel van deze vrijheid? Lees erover in het…

Agenda

De Stichting Leerkracht lanceert Doorloopjes.nl

Op 11 mei 2021 om 19:30 uur lanceert de Stichting Leerkracht middels een online event vanuit Pakhuis de Zwijger doorloopjes.nl, een website met handvatten voor evidence informed handelen. Tijdens deze…

Nieuw op de website

14 mei 2021

Een link naar het Nationaal Programma Onderwijs: https://woa.kohnstamminstituut.nl/organisatie/relevante-links/ En enkele publicaties van Didactief-online en het Kohnstamm Instituut:  https://woa.kohnstamminstituut.nl/publicaties-en-instrumenten/

7 mei 2021

Vier nieuwe Kennisrotondevragen en links naar twee artikelen op Didactief-online. Meer…

Monitor experiment Ruimte in Onderwijstijd

Wat zijn de te verwachten opbrengsten van het experiment Ruimte in Onderwijstijd? Op wat voor manier willen scholen hieraan gestalte geven? En wat is de stand van zaken aan het…

Onze werkplaats werkt samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.