WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. Het kernconsortium van de WOA bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Sirius, en de kennisinstellingen UvA, HvA en het Kohnstamm Instituut. Per onderzoeksproject kan het kernconsortium worden uitgebreid met nieuwe besturen.
Voor het vo en mbo is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

meer informatie

Nieuws

Agenda

researchED Amsterdam 2020

Op 19 november 2020 organiseert de WOA samen met researchEd een conferentie voor leerkrachten in Amsterdam: https://researched.eu/event/researched-amsterdam-2020/.

Schrijf u nu in voor Jeugd in Onderzoek

Op dinsdag 12 mei 2020 is de 16e editie van Jeugd in Onderzoek, in Hotel Casa in Amsterdam. Dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugd- en onderwijssector.…

Nieuw op de website

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd…

De academische leraar

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren (2020). De academische leraar. Kwaliteitsreeks / Praktijk In-Zicht. De ‘academische leraar’ is niet meer weg te denken uit het primair onderwijs. Schoolbesturen en scholen zien…

Leraar: een professie met perspectief

Het verdiepende drieluik Leraar: een professie met perspectief (3 delen) bespreekt onderzoek rond loopbaanontwikkeling van leraren en verbindt dat met de praktijk in scholen. Meer…

Digitale leermiddelen en gelijke kansen

De inzet van digitale leermiddelen heeft een bescheiden positief effect op leerprestaties. Digitale leermiddelen zorgen voor extra effectieve leertijd en maken het de leraar makkelijker om individuele feedback aan leerlingen…

Differentiatie in de klas: wat werkt?

Wie onderwijs geeft en rekening wil houden met de verschillen tussen leerlingen, moet differentiëren. Maar wat werkt er nu echt als een leraar recht wil doen aan de verschillen tussen…

De aanpak van meertaligheid van Joana Duarte

Inaugurele rede uitgesproken in verkorte vorm bij de aanvaarding van de positie van lector Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool op woensdag 5 februari 2020 door dr. Joana…

Onze werkplaats werkt samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.