WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. Het kernconsortium van de WOA bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Zonova, en de kennisinstellingen UvA, HvA en het Kohnstamm Instituut. Per onderzoeksproject kan het kernconsortium worden uitgebreid met nieuwe besturen.
Voor het vo en mbo is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

meer informatie

Kennisclips

Onze werkplaats werkt samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.

Nieuws

Deelnemers gezocht voor TALIS-pilot

De Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut en Fontys Hogeschool zijn op zoek naar leraren in het primair onderwijs die willen helpen met de pilot voor het internationale TALIS-onderzoek (Teaching and…

vacature: Algemeen coördinator WOA PO

Inleiding Sinds de start in 2016 heeft de Werkplaats Onderzoek Amsterdam PO (WOA PO) een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Er is een heldere, lichte infrastructuur neergezet, de WOA PO is succesvol in…

Agenda

Kennisdelingssessie Zij-instroom en Samen Opleiden

16 december 2021 Het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren organiseert op 16 december van 14.00 tot 16.30 uur  een online bijeenkomst over zij-instroom en Samen Opleiden voor partnerschappen po, vo…

Paarse Vrijdag

10 december 2021 Voor het tweede jaar wordt Paarse Vrijdag op verscheidene basisscholen gevierd. Op deze dag laten leerlingen en leerkrachten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je…

De Nationale Onderwijspubquiz

Op 28 december 2021, 20.00 uur is het weer zover. De tweede editie van het allerleukste onderwijsfeestje: De Nationale Onderwijspubquiz.  Meer…

Nieuw op de website

20 december 2021

Didactief online: over onderwijs in normen en waarden Onderwijsraad: over de groei van het private onderwijsaanbod Meer: zie Publicaties & instrumenten

2 december 2021

Kennisrotonde: over een soepele entree van kinderen in het po. Didactief online: licht Engelse onderwijstermen toe, gaat in op het bevorderen van sociale cohesie in de klas en op kansen(on)gelijkheid.…

16 november 2021

Didactief-artikelen over meertaligheid en inclusief onderwijs. Platform Samen Opleiden: Scan Onderzoekscultuur in de school. Meer: zie Publicaties & instrumenten

10 november 2021

Twee kennisclips, een over het belang van diversiteit van het lerarenteam, en een webinar over loopbaanontwikkeling van leraren.  Meer… Een artikel van Didactief online over werken aan inclusiviteit, een Kennisrotondevraag…

28 oktober 2021

CPBBeschermen van gelijke toegang tot scholen. ResearchnedEvaluatie pilot gespecialiseerde pabo-opleidingen. Oberonover evaluatieonderzoek van de aanpak ‘Leerkracht’. Didactiefover de meerwaarde van IKC’s en over Zwarte Piet en Racisme, enover ongelijke behandeling…

27 oktober 2021

OnderwijskennisLeidraden ‘hoge verwachtingen’ en ‘gelijke kansen door differentiatie” NROOnderzoek naar innovatie in de VVE OberonMonitor 10-14-onderwijsTussenrapportage flankerend onderzoek werkplaatsen onderwijsonderzoek OAB Meer: zie Publicaties & instrumenten

11 oktober 2021

OnderwijskennisHoe creëer je een goed pedagogisch klimaat in de klas? En wat is bekend over de factoren die het klimaat meebepalen? Kohnstamm InstituutPassend onderwijs in de praktijk deel 3Zicht op…