Meteen naar de inhoud

WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. Het kernconsortium van de WOA bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Zonova, en de kennisinstellingen UvA, HvA en het Kohnstamm Instituut. Per onderzoeksproject kan het kernconsortium worden uitgebreid met nieuwe besturen. Voor het vo en mbo is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

meer informatie

Kennisclips

Onze werkplaats werkt samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.
NIEUWS

Themapagina ‘Gepersonaliseerd leren’

Onderwijskennis.nl biedt een handig stand van zaken-document over wat er uit onderzoek bekend is over gepersonaliseerd leren, en welke handvatten dat oplevert voor de praktijk.  Meer…

Meesterwerk Podcast #148

Buitenschoolse kennisbronnen (Funds of Knowledge)  In deze aflevering zijn Elsbeth Kemme, Lisa Gaikhorst en Edda Veerman te gast en gaan in gesprek  met Jan Jaap Hubeek over hun onderzoek naar…

Nieuwe coördinatoren WOA

Twee nieuwe WOA-coördinatoren volgen Erna van Hest op: Lisa Gaikhorst (onderzoeker UvA, faculteit Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen) en Saskia van Caem (schoolleider Admiraal de Ruyterschool/ASKO) vanuit de onderwijspraktijk. Er is…

Kick Off ONA (Onderwijskennis Netwerk Amsterdam)

Woensdag 7 september 2022, 15.00-19.30 uur, De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE), Piet Mondriaanstraat 140, 1061 TT Amsterdam. Met interessante lezingen, gesprekken, interviews en sprekers en een luxe borrel, onder het motto…

Leren boven presteren, debat

Woensdag 7 september 2022, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.In discussie met academici, professionals en bestuurders over ‘De meetmaatschappij’, de consequenties daarvan voor het onderwijs en meer inzetten op leren…

Onderwijs maakt het verschil

Maandag 16 mei 2022, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) Boekpresentatie over kansengelijkheid in het onderwijs. De auteur – Louise Elffers – gaat onder leiding van Abdelkader Benali in debat…
AGENDA
NIEUWop de WEBSITE

4 april 2022

De Kennisrotonde gaf antwoord op de vraag: Heeft droedelen tijdens het voorlezen van verhalen in groep 5 een negatief effect op de luistervaardigheid van leerlingen?  Er is ook een antwoord…

20 december 2021

Didactief online: over onderwijs in normen en waarden Onderwijsraad: over de groei van het private onderwijsaanbod Meer: zie Publicaties & instrumenten

2 december 2021

Kennisrotonde: over een soepele entree van kinderen in het po. Didactief online: licht Engelse onderwijstermen toe, gaat in op het bevorderen van sociale cohesie in de klas en op kansen(on)gelijkheid.…