WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. Het kernconsortium van de WOA bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Sirius, en de kennisinstellingen UvA, HvA en het Kohnstamm Instituut. Per onderzoeksproject kan het kernconsortium worden uitgebreid met nieuwe besturen.
Voor het vo en mbo is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

meer informatie

Nieuws

Nieuw project in de Amsterdamse werkplaats po

Per augustus 2021 is, met subsidie van het NRO, een nieuw werkplaatsproject gestart, ‘Samenwerking in het opleiden van leraren’. Onderzoekers en opleidingen voor leraren in po en vo zoeken samen…

Agenda

Online workshop ‘Maak W&T-onderwijs dat raakt’

Donderdag 17 juni, 16-17 uur Bij het ontwikkelen van onderwijs over techniek en technologie baseren we ons op onderscheid tussen leerlingen in vijf bètatypes: Vernieuwers, Maatschappelijke Toepassers, Doeners, Ontdekkers en…

Wetenschap- en techniekonderwijs

Zoek je inspiratie en handvatten om Wetenschap & Technologie (W&T) zo leuk en goed mogelijk te geven? In mei en juni 2021 geven Jet-Net en TechNet een aantal webinars over…

Nieuw op de website

6 september 2021

CBS: Achterstandsscores primair onderwijs Kennisrotonde: Over omgaan met hoogbegaafdheid in het po. Onderzoek naar ouder-kind-conflicten bij hulp bij het maken van schoolwerk.   Voor meer info: Publicaties & instrumenten

25 augustus 2021

Didactief online Een plusklas zou begaafde leerlingen cognitief én sociaal vooruithelpen. Dat ligt genuanceerder, blijkt uit onderzoek. Meer… Dossier gelijke kansen. Meer… Over het beeld van de voormalige kolonie Nederlands-Indië…

6 augustus 2021

Taalstoornis. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis herkennen de patronen in taal niet, blijkt uit onderzoek.  Schooltaal: power-up! Schooltaal moet je leerlingen actief bijbrengen. Als leraar hoef je niet af te dalen…

26 juli 2021

Oberon: Eindrapportage Monitor 10-14-onderwijs. Onderzoek naar de inzet van academisch opgeleide leerkrachten. Tool voor gespreid oefenen; inzetbaar bij zowel online als offline leren. Bevindingen uit een promotie onderzoek naar belang…

8 juli 2021

Drie vragen aan de Kennisrotonde beantwoord: over de rol van de inrichting van schoolgebouwen, onderwijs aan sterke rekenaars, resp. de rol van IB-ers binnen passend onderwijs. Meer…

30 juni 2021

Eén-op-één tutoring of één-op-kleine groep tutoring in het funderend onderwijs is een effectieve manier om opgelopen leervertragingen weg te werken.  Meer… Hoe voorkom je als ouders conflicten met je kind…

23 juni 2021

Een interview met Yuki Gassler, leerkracht op de Bataviaschool. Meer… Didactief-online over de invloed van achtergrond en intelligentie op taal. Meer… Het webinar van Eddie Denessen en Linda van den…

Onze werkplaats werkt samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.