WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. Het kernconsortium van de WOA bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Sirius, en de kennisinstellingen UvA, HvA en het Kohnstamm Instituut. Per onderzoeksproject kan het kernconsortium worden uitgebreid met nieuwe besturen.
Voor het vo en mbo is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

meer informatie

Nieuws

‘Werk maken van gelijke kansen’ genomineerd

Het boek ‘Werk maken van gelijke kansen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs’ van Linda van den Bergh (Fontys), Eddie Denessen (Radboud Universiteit/Universiteit Leiden) en Monique Volman (Universiteit van Amsterdam)…

Agenda

OCW Kennisfestival 2021: Kansen voor Kennis?

22-25 maart 2021 De dertiende editie van het Kennisfestival wordt dit jaar volledig digitaal georganiseerd! Van maandag 22 tot en met donderdag 25 maart zullen verschillende online lezingen en presentaties…

Themaweek feedbackgeletterdheid

In de week van 15-19 maart 2021 organiseert het lectoraat Goed Leraarschap – Goed Leiderschap van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) een inspiratieweek rondom het thema Feedbackgeletterdheid. Feedbackgeletterdheid gaat over het vermogen van lerenden om hun eigen…

Onze werkplaats werkt samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.