WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. Het kernconsortium van de WOA bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Sirius, en de kennisinstellingen UvA, HvA en het Kohnstamm Instituut. Per onderzoeksproject kan het kernconsortium worden uitgebreid met nieuwe besturen.
Voor het vo en mbo is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

meer informatie

Nieuws

Effectief afstandsonderwijs

In alle sectoren van het onderwijs wordt momenteel onderwijs op afstand gegeven. Wat zijn de risico’s, wat zijn effectieve aanpakken en hoe kunnen ouders betrokken worden in het afstandsonderwijs? Meer…

Vierde ronde casestudies Passend onderwijs

Bestuurders, schoolleiders, intern begeleiders (po) of ondersteuningscoördinatoren (vo) en leraren zijn negatiever over de effecten als gevolg van de invoering van passend onderwijs dan  directeuren van samenwerkingsverbanden. Gesignaleerd worden: een…

Professionalisering van lerarenopleiders

Iedereen kan lerarenopleider worden, er bestaat geen gerichte beroepsopleiding voor. Professionalisering is formeel niet verplicht, maar krijgt steeds meer gewicht. Promovenda Cui Ping vergeleek de professionalseringsaanpak in Nederland met die…

Agenda

Klassen

Maandag 30 november start de zevendelige serie Klassen op NPO 1. Kan school het verschil maken? Dit is de vraag die Sarah Sylbing en Ester Gould, makers van de bekroonde serie Schuldig, zich…

BAB-kwartet 5: Buitenschoolse kennisbronnen

Van november 2020 tot februari 2021 verzorgen Prof. Dr. Monique Volman en Louise Verhoef Msc voor de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) een zogenoemd kwartet getiteld: Gebruik maken van de buitenschoolse…

Nieuw op de website

Gelijke kansen en digitalisering

Toenemende digitalisering in het onderwijs vraagt om aandacht voor kansengelijkheid. Hoe zorgen we dat élke leerling kan profiteren van nieuwe technologische mogelijkheden? Meer…

Evaluatie van Doen-denken

Uitbreiding van leertijd is een middel dat wordt ingezet om ontwikkelingskansen van kinderen uit achterstandssituaties in het basisonderwijs te vergroten. In Rotterdam is in dit kader het programma  Doen-denken ontwikkeld…

Monitor Hybride onderwijs

Door de tijdelijke sluiting van de scholen in verband met de coronacrisis kregen veel leerlingen onderwijs op afstand. Onderwijs werd ‘hybride’. In deze monitor wordt in beeld gebracht hoe het…

Onze werkplaats werkt samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.