Meteen naar de inhoud

WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. Het kernconsortium van de WOA bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Zonova, en de kennisinstellingen UvA, HvA en het Kohnstamm Instituut. Per onderzoeksproject kan het kernconsortium worden uitgebreid met nieuwe besturen. Voor het vo en mbo is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

meer informatie

Kennisclips

Onze werkplaats werkt samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.

Nieuws

Nieuwe coördinatoren WOA

Twee nieuwe WOA-coördinatoren volgen Erna van Hest op: Lisa Gaikhorst (onderzoeker UvA, faculteit Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen) en Saskia van Caem (schoolleider Admiraal de Ruyterschool/ASKO) vanuit de onderwijspraktijk. Er is…

Podcast over een onderzoekende schoolcultuur

Via het partnerschap Samen Opleiden, waar scholen met de HvA en UvA nauw samenwerken in het opleiden van studenten en de werkplaats onderwijsonderzoek, werken Hester Edzes (ASKO) en Marco Snoek…

Nieuw op de website

4 april 2022

De Kennisrotonde gaf antwoord op de vraag: Heeft droedelen tijdens het voorlezen van verhalen in groep 5 een negatief effect op de luistervaardigheid van leerlingen?  Er is ook een antwoord…

20 december 2021

Didactief online: over onderwijs in normen en waarden Onderwijsraad: over de groei van het private onderwijsaanbod Meer: zie Publicaties & instrumenten

2 december 2021

Kennisrotonde: over een soepele entree van kinderen in het po. Didactief online: licht Engelse onderwijstermen toe, gaat in op het bevorderen van sociale cohesie in de klas en op kansen(on)gelijkheid.…

Agenda

Onderwijs maakt het verschil

Maandag 16 mei 2022, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) Boekpresentatie over kansengelijkheid in het onderwijs. De auteur – Louise Elffers – gaat onder leiding van Abdelkader Benali in debat…

Meertalig Nederland … hoe dan? 10 jaar Drongo

Vrijdag 13 mei 2022, 13.00 – 17.30 uur. Radboud Universiteit Nijmegen Evenement over Nederland als meertalige samenleving, en de dilemma’s die daaruit voortvloeien: Hoeveel ruimte kunnen, willen en moeten we…

It takes a village to raise a child

Maandag 10 mei 2022, 15.00 uur, Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) Bijeenkomst over de vraag: Wat hebben kinderen en jongeren nodig om op te groeien in de stad?(HvA i.s.m. PdZ)  Meer…

Taalvaardig naar school

Maandag 9 mei 2022, 17.00 – 18.30 uur, Spui 25 (Amsterdam) Een bijeenkomst over het belang van taalonderwijs: over meertalig taalaanbod in de kinderopvang en kansengelijkheid in voor- en vroegschoolse…

Effectief Leesonderwijs

Maandag 9 mei 2022, 15.00 – 17.00 uur (online) De tweede meet up van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. Thema is: Hoe effectief is het leesonderwijs in mijn school? Kwaliteitskaarten, theorie…