WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. Het kernconsortium van de WOA bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Sirius, en de kennisinstellingen UvA, HvA en het Kohnstamm Instituut. Per onderzoeksproject kan het kernconsortium worden uitgebreid met nieuwe besturen.
Voor het vo en mbo is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

meer informatie

Nieuws

NRC-serie PASSEND ONDERWIJS

Eind november spreekt de Tweede Kamer over passend onderwijs, dat in 2014 werd ingevoerd. Het moest een einde maken aan het groeiende aantal kinderen dat thuiszat, en de toestroom in…

Gelijke kansen aan de UvA

In opdracht van de UvA onderzocht het Kohnstamm Instituut in hoeverre er aan de UvA sprake is van brede toegankelijkheid en gelijke kansen voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond. Folia…

Teacher Tapp NL

Het Expeditieteam Lerarenagenda stelt via de app Teacher Tapp NL wekelijks leraren vragen over het onderwijs. Inmiddels doen al zo’n 1500 leraren mee. Leraren uit het po, vo en mbo…

Agenda

Klassen

Maandag 30 november start de zevendelige serie Klassen op NPO 1. Kan school het verschil maken? Dit is de vraag die Sarah Sylbing en Ester Gould, makers van de bekroonde serie Schuldig, zich…

BAB-kwartet 5: Buitenschoolse kennisbronnen

Van november 2020 tot februari 2021 verzorgen Prof. Dr. Monique Volman en Louise Verhoef Msc voor de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) een zogenoemd kwartet getiteld: Gebruik maken van de buitenschoolse…

Nieuw op de website

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd…

De academische leraar

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren (2020). De academische leraar. Kwaliteitsreeks / Praktijk In-Zicht. De ‘academische leraar’ is niet meer weg te denken uit het primair onderwijs. Schoolbesturen en scholen zien…

Leraar: een professie met perspectief

Het verdiepende drieluik Leraar: een professie met perspectief (3 delen) bespreekt onderzoek rond loopbaanontwikkeling van leraren en verbindt dat met de praktijk in scholen. Meer…

Digitale leermiddelen en gelijke kansen

De inzet van digitale leermiddelen heeft een bescheiden positief effect op leerprestaties. Digitale leermiddelen zorgen voor extra effectieve leertijd en maken het de leraar makkelijker om individuele feedback aan leerlingen…

Onze werkplaats werkt samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.