WOA
foto Home
WOA: Wie zijn wij?

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO, STAIJ en Sirius) en drie Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut) op het gebied van praktijkgericht onderwijsonderzoek. Het doel van de Werkplaats is om door middel van gezamenlijk onderzoek praktijkrelevante kennis te ontwikkelen over een vraagstuk dat onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers in een grootstedelijke omgeving bindt.

video

WAT IS EEN WERKPLAATS ONDERWIJSONDERZOEK?

nieuw op de website

Drie jaar werkplaats diversiteit

Drie producten van de pilot diversiteit: een visiedocument, een uitgewerkt theoretisch kader en een canon

Standaert, J., Blikslager, D., & Soeterik, I. (2019). Leerlingen onder elkaar, een artikel in het oktobernummer van Didactief

Zorg primair. Themanummer over onderzoek van onze werkplaats

Didactief. Baat bij goed oudercontact

Teaching and Teacher Education. Practice what you preach: The moderating role of teacher attitudes on the relationship between prejudice reduction and student engagement

nieuws & agenda

Masterclass Visie op onderwijs
Amsterdam, 5 september t/m 31 oktober 2019

Inhoudelijke afsluiting Werkplaats diversiteit
Amsterdam, 16 oktober 2019

WOA start een nieuw driejarig project: Gelijke Onderwijskansen
oktober 2019

NRO-congres Samen op koers
Utrecht, 30 oktober 2019

Colloquium: Effecten van hoge verwachtingen op onderwijsuitkomsten
Nijmegen, 27 november 2019

In productie: de documentaireserie Klassen
najaar 2020

onze kennisclips

foto Onze kennisclips

onze thema's

foto Onze thema's

po raad 10 jaar

Meer weten over Werkplaatsen Onderwijsonderzoek, klik hier.