WOA
Naar een brede kijk op diversiteit

Leerkrachten hebben te maken met een grote diversiteit aan leerlingen en ouders; ze verschillen bijvoorbeeld in etniciteit, cultuur, sociaal-economische status en cognitieve en sociale competenties. In de superdiverse stedelijke omgeving zijn verschillen nog sterker aanwezig dan daarbuiten. Scholen en leerkrachten in grote steden vinden het vaak lastig om goed aan te sluiten bij de individuele behoeften van leerlingen in diverse klassen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om thema’s als de samenwerking met ouders en de gemeenschap rondom de school, de begeleiding van risicoleerlingen, omgang met cognitieve verschillen en taalontwikkeling, maar ook om omgaan met sociale processen in de klas.
Meer..

Vijf dimensies van ‘multicultureel onderwijs’

De Amerikaanse onderwijskundige James Banks houdt zich bezig met de vraag hoe er in onderwijs recht gedaan kan worden aan de (super)diverse achtergronden van leerlingen en hoe gelijke kansen voor ontwikkeling voor alle leerlingen gecreëerd kunnen worden. Wanneer de auteur de term ‘multicultureel’ gebruikt refereert hij niet alleen naar verschil in cultuur, maar ook naar andere sociale categorieën die een rol kunnen spelen in onderwijsongelijkheid, zoals etniciteit, sekse en gender, sociale klasse en special needs.
Meer..